Giới thiệu công việc

Giới thiệu nghề nghiệp nghĩa là

Cùng với việc giới thiệu công việc theo nguyện vọng của người muốn chuyển việc làm nhân viên chính thức, nhân viên hợp đồng, thì công ty cũng sẽ hỗ trợ việc thương lượng sắp xếp phỏng vấn, đưa ra lời khuyên về kế hoạch nghề nghiệp.

Các ưu điểm trong giới thiệu công việc.

Ưu điểm 1 : Phát huy kinh nghiệm và kĩ năng của bạn

Xem xét tổng thể về tính cách, kinh nghiệm, và kĩ năng của bạn và giới thiệu cho bạn công ty làm việc phù hợp nhất.

Ưu điểm 2 : đại diện để đàm phán về chế độ đãi ngộ

Sẽ giúp bạn đàm phán với công ty tuyển dụng về các điều kiện khác như chế độ đãi ngộ, tổng thu nhập 1 năm.

Ưu điểm 3 : có thể chuyển việc dễ dàng trong lúc bạn vẫn còn đang làm việc.

SBS sẽ giúp bạn liên lạc với đơn vị tuyển dụng và sắp xếp ngày phỏng vấn nên bạn vẫn có thể chuyển việc dễ dàng dù bạn đang còn đi làm.

Quá trình giới thiệu công việc.

Giới thiệu về các bước từ khi đăng kí đến khi giới thiệu công việc.

Đăng kí Web nhanh chóng

Đăng kí Web nhanh chóng được thực hiện trên trang web này
Hãy đăng kí từ「Đăng kí Web nhanh chóng」. Hoặc là gọi trực tiếp

Số điện thoại0120-854-310

Email:sbs_global@sfc.co.jp

Số điện thoại 0120-854-310

Email:sbs_global@sfc.co.jp

Hội đăng kí

Đến hội đăng kí, điền thông tin hồ sơ, kiểm tra kĩ năng, và trao đổi cụ thể (khoảng 1 tiếng rưỡi)
Vui lòng mang theo sơ yếu lí lịch và lí lịch làm việc.

Giới thiệu công việc

Thường xuyên giới thiệu công việc phù hợp với kĩ năng và nguyện vọng.

Ứng tuyển

Nộp hồ sơ đến các công ty đã kiểm tra nguyện vọng ứng tuyển, từ những công ty tuyển dụng.

Tuyển khảo, phỏng vấn.

Sau khi qua được vòng tuyển khảo sẽ phỏng vấn. SBS sẽ điều chỉnh ngày giờ, địa điểm phỏng vấn.
Về nguyên tắc thì khi phỏng vấn nhân viên SBS cũng sẽ tham gia.
(Có trường họp SBS sẽ không tham gia tùy nguyện vọng của cty tuyển dụng )
SBS sẽ thông báo cho bạn về kết quả phỏng vấn đỗ hay trượt.

Quyết định tuyển dụng・đi làm.

Sau khi có kết quả tuyển khảo thì sẽ hỗ trợ để đàm phán những khâu khác như ngày tháng bắt đầu đi làm, mức thu nhập mong muốn...